صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

شو کیک-گرید B

  • ۴۸۴

* طول : 90 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور چینی - شیشه معمولی - فاقد گارانتی

* قیمت : 7.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 120 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور چینی - شیشه معمولی - فاقد گارانتی

* قیمت : 8.900.000 تومان

________________________________________

* طول : 150 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور چینی - شیشه معمولی - فاقد گارانتی

* قیمت : 10.400.000 تومان

شو کیک-گرید A

  • ۴۹۵

* طول : 90 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور کم مصرف کولترون - شیشه سکوریت - دارای 24 ماه گارانتی

* قیمت : 8.600.000 تومان

________________________________________

* طول : 120 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور کم مصرف کولترون - شیشه سکوریت - دارای 24 ماه گارانتی

* قیمت : 9.700.000 تومان

________________________________________

* طول : 150 سانتی متر

* ارتفاع : 90 سانتی متر

* عمق : 60 سانتی متر

* ویژگی ها : موتور کم مصرف کولترون - شیشه سکوریت - دارای 24 ماه گارانتی

* قیمت : 11.200.000 تومان