صنایع برودتی شریفی

تولید کننده انواع یخچال فریزرهای فروشگاهی

آقای حسین بر

  • ۲۲

نوع محصول 1 : یخچال 6 درب

کد محصول : 166

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 2 : یخچال تک درب

کد محصول : 142

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 3 : فریزر تک درب

کد محصول : 142

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 4 : فریزر خوابیده 600 لیتری

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

_____________________________

نوع محصول 5 : فریزر خوابیده 600 لیتری

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 99/2/13

تاریخ تحویل : 99/2/21 الی 99/9/22

شماره فاکتور : 30103

محل تحویل : سیستان و بلوچستان - سراوان

آقای دهقان

  • ۱۰۰

نوع محصول 1 : فریزر میزکاری

کد محصول : -

تعداد : 1

تاریخ سفارش : 98/7/28

تاریخ تحویل : 98/8/2 الی 98/8/3

شماره فاکتور : -

محل تحویل : کرج . سه راه گوهردشت . هایدا ساندویچ

_____________________________

نوع محصول 2 : تاپینگ

کد محصول : -

تعداد : 1

اریخ سفارش : 98/7/28

تاریخ تحویل : 98/8/2 الی 98/8/3

شماره فاکتور : -

محل تحویل : کرج . سه راه گوهردشت . هایدا ساندویچ

آقای بابلی

  • ۱۰۵

نوع محصول : شیرسرد کن - 500 لیتری

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/8/8

تاریخ تحویل : 98/8/10 الی 98/8/11

شماره فاکتور : 20232

محل تحویل : کرمانشاه

آقای امیدی

  • ۱۰۰

نوع محصول : آبسردکن دو شیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/7/22

تاریخ تحویل : 98/7/23

شماره فاکتور : -

محل تحویل : درب کارخانه

دامپزشکی مرکزی

  • ۱۱۱

نوع محصول : کابین آزمایشگاهی

کد محصول :-

تاریخ سفارش : 98/7/8

تاریخ تحویل : 98/7/12 الی 98/7/13

شماره فاکتور : 1-20228

محل تحویل : درب کارخانه

دبستان ثقلین

  • ۱۳۴

نوع محصول : آبسردکن سه شیر - گرید A

کد محصول : 113

تاریخ سفارش : 98/7/4

تاریخ تحویل : 98/7/6 الی 98/7/7

شماره فاکتور : 20228

محل تحویل : درب کارخانه