صنایع برودتی شریفی

تولید کننده دستگاه های برودتی صنعتی و فروشگاهی

شرکت هنگارسعی

  • ۱

نوع محصول : آبسردکن چهار شیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/4/24

تاریخ تحویل : 98/4/31 الی 98/5/1

شماره فاکتور : 20217

محل تحویل : درب کارخانه

خانم محمدی

  • ۲

نوع محصول : فریزر شش درب - خشک کن

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/4/22

تاریخ تحویل : 98/4/30 الی 98/4/31

شماره فاکتور : 2942

محل تحویل : درب کارخانه

بیمارستان یاسوج

  • ۲

نوع محصول : آبسردکن دوشیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/4/23

تاریخ تحویل : 98/4/23 الی 98/4/24

شماره فاکتور : 20216

محل تحویل : یاسوج

آقای دولتی

  • ۹

نوع محصول : میزکار

کد محصول : -

تاریخ سفارش : 98/4/13

تاریخ تحویل : 98/4/17 الی 98/4/18

شماره فاکتور : 2941

محل تحویل : درب کارخانه

خانم بهره دار

  • ۸

نوع محصول : شوکیک

کد محصول : 134

تاریخ سفارش : 98/4/11

تاریخ تحویل : 98/4/17 الی 98/4/18

شماره فاکتور : 20215

محل تحویل : تهران - یوسف آباد

آقای صفایی

  • ۱۴

نوع محصول : آبسردکن دوشیر - گرید A

کد محصول : 160

تاریخ سفارش : 98/4/6

تاریخ تحویل : 98/4/8 الی 98/4/9

شماره فاکتور : 2936

محل تحویل : کرج - میانجاده